Overdrachtsbelasting

Wanneer betaalt u overdrachtsbelasting?

U betaalt overdrachtsbelasting als u eigenaar wordt van:

 • een onroerende zaak; bijvoorbeeld een woning, bedrijfspand of stuk grond.
 • rechten op onroerende zaken, zoals:
  • opstalrecht
   Opstalrecht is het recht om op een eigendom van iemand anders iets te bouwen, zonder dat die ander de eigenaar wordt van wat u bouwt.
  • erfpachtrecht
   Erfpachtrecht is het recht om de grond waarop bijvoorbeeld uw huis staat voor bepaalde of onbepaalde tijd te gebruiken, zonder dat u eigenaar wordt van de grond.
  • lidmaatschapsrecht van coöperatieve flatverenigingen
   Het lidmaatschapsrecht van een coöperatieve flatvereniging is het recht om gebruik te maken van (een deel van) een gebouw dat eigendom is van de vereniging, zonder dat u eigenaar wordt van dat (deel van het) gebouw.
 • aandelen in een nv, bv of maatschap waarvan de bezittingen voor het grootste deel uit onroerende zaken bestaan.
  Wij noemen dit onroerende zaaklichamen.

Vrijstelling overdrachtsbelasting

Moet u overdrachtsbelasting betalen? Dan kunt u soms een vrijstelling van overdrachtsbelasting krijgen. Bijvoorbeeld als u ook omzetbelasting betaalt of een landgoed koopt. U moet daarvoor wel aan bepaalde voorwaarden voldoen

Wanneer betaalt u géén overdrachtsbelasting?

In bepaalde gevallen hoeft u geen overdrachtsbelasting te betalen. Bijvoorbeeld als u eigenaar wordt van een onroerende zaak doordat u trouwt.

De wet en regelgeving op het gebied van overdrachtsbelasting is complex. Wesselman beschikt over ervaren belastingadviseurs die u kunnen adviseren en helpen bij deze vraagstukken.

Onze specialisten

Franka Pijpers - van Lieshout

Belastingadviseur | Specialist Btw

Wilt u meer weten over de overdrachtsbelasting?

Wesselman geeft antwoord op al uw vragen!

Meer weten? Neem direct contact met ons op!

We helpen u graag persoonlijk verder. Bel nu Naar contactformulier